Почетна

Добродошли на сајт пројекта «Друга шанса» – Развој система функционалног основног образовања одраслих у Србији ("The Second Chance" - Systemic Development of Elementary, Practice Based Adult Education in Serbia), финансираног од стране Европске уније. Реализатор пројекта је ГОПА (GOPA Consultants) у конзорцијуму са dvv international и EAEA који у општини Смедеревска Паланка реализује ОШ "Херој Радмила Шишковић" у сарадњи са локалним партнерима окупљеним у Локални пратнерски тим  (ЛПТ).
Општи циљ пројекта је развој модерног, функционалног система образовања одраслих у Србија који, треба да допринесе повећању запошљивости радне снаге, смањењу сиромаштва, социјалној кохезији и националном економском опоравку. Успостављање система функционалног основног образовања одраслих ће омогућити одраслима, без завршеног основног образовања, «другу шансу» за побољшање њиховог социјалног положаја и економских услова живота.
Пројекат је усмерен на развој:
  • концепта функционалног основног образовања одраслих,
  • релевантних легилсативних решења (механизама),
  • новог, функционалног курикулума основног образовања одраслих,
  • курикулума за 30 стручних обука идентификованих за потребе тржишта рада,
  • уџбеника и других материјала за учење и
  • оспособљавање 80 основних и 75 средњих стручних школа за имплементацију новог курикулума.


У периоду од 2011. до 2013. све компоненте пројекта ће бити пилотиране (оглед) са основном интенцијом да после 2013. године постану део редовног система образовања и васпитања.
Пројекат „Друга шанса“, је тренутно у петом месецу имплементације и управо је завршен избор 40 основних школа, које ће почети са имплементацијом функционалног основног образовања одраслих у школској 2011/12. години.
Динамика пројектних активности у наредном периоду предвиђа:
  • формирање школских тимова,
  • формирање локалних парнерских тимова и њихово оспособљавање за подршку школском тиму изабране основне школе за имплементацију пројекта,
  • идентификовање потреба тржишта рада за обукама у локалним заједницама у којима су изабране школе .

Пројектом је предвиђено да локални партнерски тим (ЛПТ) чине: представник локалне самоуправе (оделење за друштвене делатности), представник Школске управе (начелник), локалне службе за запошљавање, општинског центра за социјални рад, представници водећих послодаваца у општини и/или региону, релевантни представник невладиног сектора (НВО, представник канцеларије за младе, канцеларије СКГО, представници средњих стручних школа, представник локалног медија и други релевантни представници.