Наставне методе


Наставне методе се дефинишу као: “технике, поступци и процедуре који се користе у извођењу наставе

Сврха наставних метода је фацилитација процеса усвајања знања, помоћ полазницима да лакше остваре задатке наставе.

Велики број наставних метода је описан у научној литератури. Неке од њих се користе много година, неке су настале недавно. Једна наставна метода је ефикасна само са великом групом полазника, док се друга користи у раду са појединцем. Даље, наставне методе које се користе за наставу у психомоторном домену учења не могу се употребити за наставу у афективном домену.

Иако настава мора бити усмерена на полазника, индивидуални стил извођења наставе сваког наставника мора се узети у обзир. Све наставне методе не одговарају сваком наставнику, према томе и то је један од фактора који треба размотрити приликом одабира наставне методе.

Питања при избору метода у настави

 1. Да ли метод одговара постављеним задацима
 2. Да ли метод води развијању знања, вештина или ставова
 3. Да ли метод омогућава више типова учења
 4. Да ли захтева мањи/већи степен претходних знања, вештина и одређених ставова
 5. Колико времена захтева
 6. Колико простора захтева
 7. Који материјали су потребни
 8. Које специфичне вештине или способности захтева
 9. Да ли се ја као наставник осећам пријатно у реализацији тог метода, одговара ли метод мом стилу
 10. Да ли је метод пријатан за полазнике, одговара ли њиховим очекивањима
 11. Да ли метод захтева активност или пасивност полазника
 12. Да ли метод захтева превише контроле наставника
 13. Да ли је то најједноставнији начин да се оствари циљ
Материјали су из приручника за наставнике
"ОСНОВНЕ АНДРАГОШКЕ ВЕШТИНЕ  КАКО ЕФИКАСНО РАДИТИ СА ОДРАСЛИМА"