01. Предавање

Дефиниција Наставна метода у којој наставник усмено излаже садржај полазницима. Примењујући ову методу, наставник представља садржај, детаљно образлаже и на крају резимира. Ово је врло ефикасан начин да једна особа пренесе велику количину информација великој групи полазника за кратко време. Користи се само за преношење знања: уколико желите да проверите разумевање, одлучићете се за неку другу методу.
Шта Теоријски аспект наставног садржаја
Како Вербалним преношењем наставног садржаја
Коме Полазницима који су склони апстрактном учењу (мислилац)
Предности
 • Брза
 • Лако се планира и припрема
 • Велика количина информација се излаже за кратко време
 • Успешна са великим групама полазника
 • Захтева свега неколико ресурса
 • Економична
Недостаци
 • Може бити досадно или сувопарно
 • Тешко се одржава пажња полазника
 • Наставник треба да буде вест у комуникацији
 • Слаба ретенција изложеног
 • Нема простора за постављање питања наставнику
 • Слаба или никаква повратна информација о ефикасности наставе
 • Не може се употребити за подучавање вештина


Comments