02. Презентација

Дефиниција Наставна метода у којој наставник представља информације полазницима користећи визуелна наставна средства. Ова наставна метода представља комбинацију вербалног излагања и употребе визуелних наставних средстава. Презентација, као и предавање, је врло ефикасна за преношење знања великим групама полазника. Оно што јеразликује од традиционалних метода је употреба визуелних наставних средстава,почев од унапред припремљених флип-чартова до најновије технологије, као што су PowerPoint презентације. Дакле, ова атрактивна наставна метода је заснована на мулти-сензорном учењу које повећава ретенцију.
Шта Теоријски аспект наставног садржаја
Како Вербалним представљањем наставног садржаја полазницима, коришћењем визуелних наставних средстава.
Коме Полазницима који су склони апстрактном учењу (активисти, мислиоци, теоретичари и прагматичари)
Предности
 • Успешна са великим групама полазника
 • Ћела група је усредсређена на исту ствар
 • Може се комбиновати са другим методама
 • Веома атрактивна и допадљива
 • Мулти-сензорно учење
Недостаци
 • Комуникација се одвија само у једном смеру
 • Полазници могу бити пасивни
 • Полазнике више интересују наставна средства од самог садржаја
 • Потребан је детаљан план и припрема
 • Скупа опрема
 • Наставник мора да увежба употребу визуелних наставних средстава
Comments