03. Модификовано предавање

Дефиниција Наставна метода у којој наставник усмено излаже садржај активно укључујући полазнике у наставу. За разлику од традиционалног предавања, карактеристика ове методе је размена информација између наставника и полазника па чак и између самих полазника. Ова метода активно укључује полазнике у процес учења (активно учење и повратна информација).
Шта Теоријски аспект наставног садржаја
Како Вербалним преношењем наставног садржаја, постављањем питања полазницима да би их укључили у наставу
Коме Полазницима који су склони апстрактном учењу (мислиоци и теоретичари)
Предности
 • Брза
 • Лако се планира и припрема
 • Лакше је организовати време
 • Успешна са великим групама полазника
 • Захтева свега неколико ресурса
 • Економична
 • Може да се комбинује са другим методама
 • Група међусобно сарађује у раду на истој теми
Недостаци
 • Може да буде досадно или сувопарно
 • Тешко се одржава пажња полазника
 • Слаба ретенција изложеног
 • Не може да се употреби за подучавање вештина
Comments