04. Олуја идеја (Брејнсторминг)

Дефиниција Наставна метода чијом применом настаје велики број идеја на основу којих се организује кратка дискусија. Ова метода је преузета са курсева за менаџмент који се баве решавањем проблема. У настави, применом ове методе, ствара се подстицајна и активна атмосфера.
Шта Теоријски аспект наставног садржаја
Како Наставник ће:
1. представити тему тако даје полазници разумеју;
2. подстицати полазнике да кажу кључне реци које ће записати без критике и цензуре;
3. класификовати кључне реци у категорије и организовати дискусију којом би се дошло до могућих решења
Коме Полазницима који су склони апстрактном учењу и боље уче примањем повратне информације (активисти, теоретичари, мислиоци и прагматичари)
Предности
  • Одржава интересовање и активност полазника
  • Ослања се на знање и искуство полазника
  • Долази се до необичних решења
  • Креативна
  • Потребно свега неколико ресурса
Недостаци
  • Захтевна
  • Кратко траје
  • Неки од полазника не учествују
Comments