05. Групна дискусија

Дефиниција Активна наставна метода која се ослања на учешће и интеракцију полазника, који расправљају о одређеној теми. Група истражује тему или питања тако што анализира, оцењује или врши преглед наставне тематике. Корисна при проучавању ставова, помаже у измени лоших или антисоцијалних ставова.
Шта Теоријски аспект наставног садржаја
Како Представљањем теме и пружањем могућности полазницима да о њој дискутују. Наставник служи као фацилитатор.
Коме Полазницима који су склони апстрактном учењу и боље уче примањем повратне информације (активисти, теоретичари).
Предности
 • Одржава интересовање и активност полазника
 • Полазници размењују знање и искуство
 • Полазници критикују став или мишљење, не особу
 • Долазисе до креативних решења проблема
 • Проширује видике
 • Учење се може посматрати
 • Пружа занимљиву повратну информацију о познавању теми вештинама комуникације полазника
 • Повећана ретенција садржаја
 • Не делује напорно
 • Приморава наставника да идентификује кључне делове наставне јединице
 • Корисна за измену ставова
 • Изграђује вештине међуљудских односа
Недостаци
 • Захтева пуно времена
 • Тешко се контролише
 • Може се лако скренути са теме
 • Мора се пажљиво планирати
 • Захтева вештог фацилитатора
Comments