II. Наставни план ФООО

II. НАСТАВНИ ПЛАН ФООО

 

I циклус   Σ I-IV II циклус III циклус Σ V-VIII Σ I-VIII
Предмети/Модули Основно описмењавање Основе функционалне писмености Основе општег основног образовања Основно опште образовање и обуке за занимање
   
  V Разред VI Разред VII Разред VIII Разред
Српски језик 100 100 200 85 68 50 50 253 453
_____________ језик 100 100   85 68 50 50 253 453
Српски језик као * нематерњи језик 50 50 100 40 35 25 25 125 225
Енглески језик   50 50 17 34 34 34 119 169
Дигитална писменост   50 50 17 17 17 10 61 111
Математика 100 100 200 85 68 51 51 255 455
Основне животне вештине   50 + 5 ** 55           55
Физика         34 34   68 68
Хемија         34 34   68 68
Биологија       34 17 17   68 68
Примењене науке             50 50 50
Историја       17 17 34   68 68
Географија       17 17 34   68 68
Предузетништво         17 17 17 51 51
Одговорно живљење у грађанском друштву     555 25 + 5** 302 25 + 5** 353 25 + 5** 352 25 + 5** 242 120 1249 120 1804
УКУПНО (без језика мањина и српског као нематерњег језика) 200 355
*Начин остваривања програма Српског језика као нематерњег приложен је у наставном програму Српског језика
**Часови који се остварују у сарадњи са социјалним партнерима у јединици локалне самоуправе


Comments